top of page
Search
  • Writer's pictureBurcu Tümer

İklim Krizi ve Önemli Hukuki Düzenlemeler

Doğal kaynakların hızla tükenmesi, nüfus artışı ve hızlı tüketime bağlı olarak üretim seviyelerinin yükselmesi dolayısıyla ortaya çıkan iklim krizi, yerel ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği ile mücadele politikalarının oluşturulmasını ve yeşil dönüşümün küresel olarak gündeme gelmesini zorunlu kılmıştır.


İklim krizini ve önemli hukuki düzenlemeleri ele aldığımız yazımıza linkten ulaşabilirsiniz.


https://medium.com/@Burcu.Tumer/i%CC%87klim-krizi-ve-%C3%B6nemli-hukuki-d%C3%BCzenlemeler-cbea0afae3c1
9 views0 comments
bottom of page